How to knit good old fashioned ragg socksI would like to share how my grannie taught me to knit thick warm wool ragg socks.

I have made a video where i show how it's done step by step. I have also made written instructions for socks that fit feet approximatly from size 5 and up. The ribbing on top of the foot makes the sock elastic and able to fit most feet.  I hope this makes it possible to knit the socks even for the novice knitter.

If you want to knit socks in smaller sizes and childrens sizes, go here.They are not the footwear to give the best grip on harwood floors, but warm and comfy like no other. Whether you are curled up on the couch, out in your rubber boots, or in the office, ragg socks are perfect! They are also good Christmas presents. I actually think it's mandatory for norwegian grandmothers to knit socks like these to all their grandchildren at least once a year.You need:

Two 50 gram skeins of wool yarn. It's best to use reinforced yarn that is intended for socks. I have used the yarn "Tresko" from Sandnes. It's intended to give 22 stitches for every 10 cm/4" if one uses needle size 3.5mm. If you want stripes in other colors on the ankle part of the socks, just use wool yarn of similar weight as the "sock yarn" , leftover yarn may well be used here.

5 knitting needles size 3 mm. The reason I've gone down half a size on the needle size relative to what is stated on the yarn is that I want the socks to be firm and not to lose shape during use.

This is how you do:

Cast on 56 stitches evenly distributed on 4 knitting needles (14 stitches on each needle).

Knit ribbing,  knit 2, purl 2  until the ankle part of the sock reaches required length. Minimum should be around 10 cm, but i like them a bit longer. Where you start the row will be on the back of your ankle when you wear the sock. The first needle you knit is needle number 1, then comes needle number 2, 3 and 4.

To make the heel you start knitting with only neelde 1 and 4. Begin by knitting stockinette stitches on needle number 1. Turn your work around so that you face the wrong side and purl back on needle  number 1. Continue to purl needle  number 4. Turn your work back around again so that you face the right side and knit back to the beginning of the row. You have now knitted the two first rows of the heel. Repeat in all 10 times. You should end up with 20 rows.Begin with knitting 4 stitches on needle 1, knit the next two stitches together, knit one stitch. Turn your work around to face the wrong side, take one stitch loose off and then purl back to the beginning of the row. On needle 4, purl 4 stitches, purl 2 together, purl one. Turn work around to the right side, take one stitch loose off and knit back to the beginning of the row. Now there has become a "gap" between two stitches on both needle1 and 4. Repeat the process described above making sure always to knit together the two stitches on each side of the gap. Continue until you no longer have a gap and knit back to the beginning of the row.

Now, pick up 10 stitches from each side of the heel so that the heel can be connected with the rest of the sock.

Looking closely along the edge of the heel, there are some small holes that are suitable for knitting new stitches through. Use these and make 10 stockinette stitches evenly distributed on needle 1, continue to knit ribbing on needle 2 and 3, pick up 10 stitches along the edge of the other side of the heel for needle 4 and continue until the row is finished. 

In the next rows, knit together the last 2 stitches on needle 1 and the first 2 stitches on needle 4 until it remains 14 stitches on each needle


Continue to knit needles number 1 and 4 with stockinette stitches and needle number 2 and 3 with ribbing until the sock has the length you want. I like to knit the foot until it reaches the middle of my little toe before decreasing for the toe. If you have pointy feet you may need them slightly longer.

Decreasing to make the toe:

First decrease: knit 4 stitchess, knit 2 stitches together, repeat until row is finished. It does not matter if the number does not match 100 %. Just knit the remaining stitches. Knit 4 rows.

Second decrease: knit 3 stitchess, knit 2 stitches together, repeat until the row is finished. Knit 3 rows. 

Third decrease: knit 2 stithes, knit 2 stitches together. Knit 2 rows.

Fourth decrease: knit 1 stitch, knit 2 stitches together, repeat until the row is finished. Knit 1 row.

Fifth decrease: knit 2 and 2 stitches together.

Cut the yarn and pull the yarnend through the remaining stitches. Turn the sock inside out, pull the yarnend through the hole in the tip of the toe, pull and fasten.

NORSK

Hvis du vil strikke mindre størrelser eller barnestørrelser, se her
Du trenger:
- to nøster ullgarn, gjerne forsterket garn som er beregnet for sokker. Jeg har brukt garnet "tresko" fra Sandnes. Det har strikkefasthet på 22 masker hvis en bruker pinnestørrelse 3,5. Dersom du vil ha striper i andre farger på sokkene er det bare å finne ullgarn  med samme eller tilnærmet samme strikkefasthet, gjerne restegarn, så blir det brukt opp også. 
- 5 pinner str 3 mm. Årsaken til at jeg har gått en halv mm. ned på pinnestørrelsen i forhold til det som er oppgitt på garnet, er at jeg vil at sokkene skal være litt faste i fisken og ikke miste fasongen under bruk.
Slik strikker du sokkene i voksen størrelse (videoinstruksjoner finnes under denne oppskriften):
-Legg opp 56 masker jevnt fordelt på 4 pinner(14 masker på hver pinne). 
-Strikk vrangbord 2 rette og 2 vrange til sokkemansjetten har den lengden du ønsker. Minimum burde være rundt 10 cm, men gjerne lenger. Der du begynner omgangen blir midt bak på sokken og den første pinnen du strikker er pinne nummer 1, deretter kommer pinne nr 2, 3 og 4.
- Nå skal du kun strikke med den 1 og 4 pinnen. Begynn med å strikke rette masker på pinne nr. 1. Snu sokken og strikk vrangt tilbake til start. Strikk vrangt på pinne nr. 4, snu og strikk rett tilbake til start. Fortsett slik til du har strikket 20 omganger.
- Begynn med å strikke 4 masker rett på pinne nr 1, strikk de neste to maskene sammen, strikk en maske til, snu sokken slik at du kan strikke tilbake igjen. Ta den første masken løst av og strikk vrangt tilbake til starten av omgangen. Fra starten av omgangen, strikk 4 masker vrangt, strikk to masker vrangt sammen, strikk en maske til, snu. Ta den første masken løst av, strikk tilbake til start. Nå er det blitt en "glippe" mellom to masker på både pinne nr 1 og nr 4. På neste omgang, strikk rett frem til denne glippen, siste masken før og første masken etter glippen strikkes sammen, strikk en maske til, snu. Gjør det samme vrangt den andre veien og fortsett på samme måte helt til de maskene som strikkes sammen er de to ytterste på pinne 1 og 4. Denne delen avsluttes ved at pinne nr 1 strikkes rett.
-Nå skal det plukkes opp 10 masker fra hver side av hælen slik at hælen kan kobles sammen med resten av sokken. Ser du nøye etter langs kanten av hælen så er det noen små hull der som egner seg til å strikke opp nye masker igjennom. Bruk disse og strikk opp 10 rette masker jevnt fordelt, fortsett vrangborden på pinne nr. 2 og 3, plukk opp 10 rette masker langs kanten av den andre siden av hælen og strikk videre til omgangen er ferdig. Se til at maskene igjen blir fordelt slik at det er 14 masker med vrangbord på både pinne 2 og 3 og hælmaskene pluss de du plukket opp , jevnt fordelt på pinne 1 og 4.

Strikk rettstrikk på pinne 1 og 4. De to siste maskene på pinne 1 og de to første maskene på pinne 4 strikkes sammen. Dette gjentas på hver omgang til det er igjen 14 masker på hver av pinnene. På pinne 2 og 3 strikkes det vrangbord.
- Fortsett å strikke pinne nr. 1 og 4 rett og pinne nr. 2 og 3 med vrangbord til sokken har den lengden du ønsker.
- Nå skal det felles til tåen på sokken og herfra strikkes det rett hele tiden. Første omgang: strikk 4 masker, strikk 2 masker sammen, gjenta til omgangen er ferdig. Det gjør ingenting om ikke antallet går opp. Strikk 4 omganger. Neste omgang: strikk 3 masker, strikk 2 masker sammen, gjenta til omgangen er ferdig. Strikk 3 omganger. Neste omgang: strikk 2 masker, strikk 2 masker sammen. Strikk 2 omganger. Neste omgang: strikk 1 maske, strikk 2 masker sammen, gjenta til omgangen er ferdig. Strikk 1 omgang. Neste omgang: strikk 2 og 2 masker sammen. Neste omgang. Klipp av garnet og dra garnstumpen igjennom maskene.
Stram og fest garnstumper og så er sokken ferdig og det er bare å lage en til!


Comments