How to knit selbu mittensThe Selbu mitten never goes out of fashion. Knitted with good quality yarn, it is both durable and comfortable to wear every day and at the same time it is appropriate for most festive winter occasions. Best of all, it's not hard to knit them either when you just know how.

I have created a pattern diagram combining traditional selbu patterns. I have also tried to do written instructions, but if you have not knitted too much, it's probably easier to look at the video where I show how to knit the mittens step by step. You'll find both below the text.
You can find an alternative pattern here. I have also made a recipe for more festive selbu mittens.

There are a myriad of different patterns to choose from. If you want to draw your own pattern and need inspiration, just have a quick google search and you'll find lots of pictures and patterns to give you ideas. There are some criterias to patterns and knitting technique for your mittens to be rightfully called genuine selbu mittens, but if you keep to the pictures from norwegian sites, it's difficult to go wrong.

Do you think the mittens may not be warm enough when it's really windy and cold outside? Knit another pair of single-colored mittens that are a few stitches smaller and wear them on the inside as a lining and you'll have mittens that will stay warm on even the coldest day.


Feel free to use my pattern to knit your own mittens, or just use the method to knit mittens with any other pattern.
For this pattern you will need:

5 knitting needles size 3 mm/US2,5 and wool yarn that gives 22 stitches per 10 cm/4" with 3.5 mm needles. You will need two skeins(50 grams) of yarn for bottom colour and one skein for pattern colour.

Here you can see the measurements of these patterns. Not a good fit for you?? Go to How to adjust the size of the selbu mitten.

This is what you do:

Cast on 48 stitches evenly distributed on 4 needles. Knit cuff with rib as long as you want it (about 10 cm/4" is common for adults), for example knit 2, purl 2 or knit 1, purl 1.

It is common to knit stripe pattern on the cuff. You can make any pattern you want, but if you want to make the pattern shown in the mitten in the video, this is what you do:
Knit 10 rows of bottom colour, knit 1 row black, 1 row bottom colour, 1 row black, 2 rows bottom colour. Repeat the last 5 rows 3 times. Knit 6 rows bottom colour.

When you are finished knitting the cuff, knit one row, where you increase with 4 stitches evenly distributed. Then knit the first two rounds with pattern and then one row with bottom colour.

Next you start knitting the main pattern. In the first row of knitting the main pattern you increase with two stitches for the thumb. Increases are placed as first and last stitch inside the black sidebands for the thumb.
You may want to knit the pattern so that the beginning of the row is furthest away from the thumb and not as shown in the pattern diagram. This is because this side of the mitten is less visible most of the time while wearing the mitten.
When you are finished increasing for the thumb, put the stitches for the thumb, including sidebands (should be 13)  onto some wasteyarn, a safety pin or similar. Cast on 11 new stitches with  bottom and pattern color every other time to match the pattern and continue to knit the way the diagram shows.

Start decreasing according to the diagram. Where the tip of the mitten goes to the left, take the first stitch after side band loose off, knit the next stitch, pull first stitch over the other. Where the tip of the mitten goes to the right, knit the second last stitch before the side band, put it back on the left needle, pull the last stitch loose over, put the stitch backover to the right needle again.

When there are a total of 8 stitches left, cut the yarn and pull one yarnend through the remaining stitches. Pull the yarnends through the small hole in the tip of the mitten and turn the whole thing inside out. Tighten the yarnends on the wrong side of the mitten and fasten the ends. 

Thumb: Pick up 11 stitches from where you casted on 11 stitches to make the thumb hole, plus one stitch for each side. Then put the 13 stitches from the safety pin back on a needle. Distribute the stitches evenly on 3 or 4 needles. Knit according to the thumb diagram and decrease the same way as described above. When there are a total of 6 stitches on the needles, the yarn can be cut and the thumb closes in the same way as the main part of the mitten.


Finally, lightly iron with a damp towel between the mitten and the iron for the best results.
Diagrams of two classic pattern examples:


Watch my step by step demonstration here:
Best of luck knitting your mittens!NORSK


Selbuvotten går aldri av moten. Strikket med godt garn er den både slitesterk og god å bruke til hverdags, samtidig som den er flott nok for det aller meste av festlige anledninger. Det beste av alt er at det er ikke så vanskelig å strikke dem heller, når en bare vet hvordan. Det finnes et mylder av ulike mønster som har vært brukt på selbuvotter. Hvis du har lyst til å tegne eget mønster og trenger inspirasjon, er det nok med et raskt google-søk for å finne bilder av mengder av eksempler på mønster og votter.

Synes du at det kan bli litt kjølig inni vottene når det er skikkelig surt og kaldt ute? Strikk et par til med ensfargede votter som har et par masker mindre på omgangen. Træ disse inni selbuvottene som fôr og du har votter det er nesten umulig å fryse på hendene i.

Jeg har laget et par mønsterdiagram satt sammen av typiske selbumønster. Jeg har også forsøkt meg på en oppskrift, men har du ikke strikket så mye er det nok enklest å se litt på videoen som ligger etter teksten. I den viser jeg fremgangsmåten steg for steg.
Du er velkommen til å bruke mitt mønster for å strikke dine egne selbuvotter, eller bare bruke fremgangsmåten for å strikke votter med et hvilket som helst annet mønster og maskeantall.

Se her hvis du ønsker et alternativt mønster.
Til dette mønsteret trenger du: 5 pinner str 3 mm og ullgarn med strikkefasthet 22 masker per 10 cm med 3,5 mm pinner. Garnmengde er 2 nøster til bunnfarge og ett nøste til mønsterfarge.
Her er målene for denne votten:

Tips for justering av størrelsen finner du her.


Fremgangsmåte:
Legg opp 48 masker jevnt fordelt på 4 pinner. Strikk mansjett med vrangbord så lang som du ønsker den, jeg har brukt 2 rette, 2 vrange. Strikk deretter en omgang rett, hvor du øker med 4 masker jevnt fordelt. Strikk de to første omgangene med mønster og deretter en omgang med bunnfarge.

På neste omgang, begynn å strikke hovedmønsteret på votten og øk samtidig med to masker der tommelen skal være. Økningene plasseres som første og siste maske i bunnfarge i tommelkilen. Det kan være lurt å strikke mønsteret slik at begynnelsen på omgangen er lengst vekk fra tommelen og ikke slik det er vist i mønsterdiagrammet. Dette er fordi denne siden av votten oftest vender ned når votten brukes og derfor vil ikke skjøten mellom omgangene synes så godt.
Når tommelkilen er strikket ferdig, strikk den første masken på undersiden av votten og sett maskene i tommelkilen inn på en garnstump, sikkerhetsnål eller lignende. Legg opp 11 masker med annenhver bunn- og mønsterfarge slik at det passer med mønsteret og strikk videre slik diagrammet viser. 

Fell slik diagrammet viser. Der spissen på votten skrår mot venstre, ta en maske løst av, strikk neste maske, dra første maske over den andre. Der spissen på votten skrår mot høyre, strikk nest siste maske før sidestolpen, sett den tilbake på venstre pinne, dra den siste masken løst over, sett masken over på høyre pinne igjen.
Når det er totalt 8 masker igjen på omgangne klippes garnet av og den ene garnstumpen dras igjennom maskene. Træ garnstumpene igjennom det lille hullet i spissen av votten og vreng den. Stram garnstumpene og fest.
Tommel: Plukk opp 11 masker fra der du la opp etter tommelhullet, pluss en maske til i hver side og sett de 13 maskene fra tommelkilen tilbake på pinne. Fordel maskene jevnt på 4 pinner. Strikk etter tommeldiagram og fell på samme måte som på selve votten. Når det er igjen i alt 6 masker på pinnene, kan garnet klippes og tommelen avsluttes på samme måte som vottebladet.
Damp til slutt for penest resultat.

Her er videoen som viser hele fremgangsmåten:

Comments

 1. Managed to do my first mitten. Its gorgeous. Thank you so much! I wish I could post a pic 😀.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Congratulations!😃😃So do I, but have no idea how it could be done🤔

   Delete
 2. This is amazing, thank you so much for taking the time to show in detail how you knit these mittens! Especially the things that "happen" (like very loose loops), how to solve it and not worry too much about it: this is so useful and informative for first time mitten-knitters. I've managed my first mitten (right side) and am confident with your pattern and instructions that I can make the left one as well!
  Thank you!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you so much for the comment! You are very welcome! I'm so happy to hear that you find the video useful and that I am able to help you knit your mittens =)

   Delete

Post a Comment