Fine men's selbu mittens


Selbu mittens, knitted with finer yarn and with thinner needles, allows a much more intricate and complicated pattern. These kind of mittens were common gifts for special occations such as weddings and the bride knitted for the groom and sometimes also the guests. Then, the mittens often had year and initials knitted into the pattern.

Here you find pattern and video instructions for men's mittens. They are recognised by the cuff style you see in the picture below. Women and children had different styles and I will make examples of both as soon as possible.


I also have pattern and instructions for selbu mittens knitted om thicker needles, that are faster and easier to knit.


Typical men's cuff


For this pattern you will need:

5 knitting needles size 1,75 mm and wool yarn that gives 28 stitches per 10 cm/4" with 2.5 mm needles. You will need two skeins of yarn for bottom colour and one skein for pattern colour.

The reason why I use smaller needles than the yarn suggests is to make the mittens fairly thick and warm and have many stitches to allow intricate pattern.

This mitten measures approximatley 12 cm across and 22 cm from beginning of main pattern to tip.

If you need to adjust the size, you can get som tips on how to do it here.
This is what you do:

Cast on 75 stitches stitches evenly distributed on 4 needles. Knit 2 rows of ribbing: knit 2, purl 1.
Knit cuff pattern.
After knitting cuff pattern, increase 5 stitches evenly distributed on one row.
Cuff pattern

Next you start knitting the main pattern. In the first row of knitting the main pattern you increase with two stitches for the thumb. Increases are placed as first and last stitch inside the black sidebands for the thumb.
You may want to knit the pattern so that the beginning of the row is furthest away from the thumb and not as shown in the pattern diagram. This is because this side of the mitten is less visible most of the time while wearing the mitten.
When you are finished increasing for the thumb, put the stitches for the thumb, including sidebands (should be 15)  onto some wasteyarn, a safety pin or similar. Cast on 15 new stitches with  bottom and pattern color so that it matches the pattern and continue to knit the way the diagram shows.

Start decreasing according to the diagram. Where the tip of the mitten goes to the left, take the first stitch after side band loose off, knit the next stitch, pull first stitch over the other. Where the tip of the mitten goes to the right, knit the second last stitch before the side band, put it back on the left needle, pull the last stitch loose over, put the stitch backover to the right needle again.

When there are a total of 10 stitches left, cut the yarn and pull one yarnend through the remaining stitches. Pull the yarnends through the small hole in the tip of the mitten and turn the whole thing inside out. Tighten the yarnends on the wrong side of the mitten and fasten the ends.


Main pattern and thumb pattern


Thumb: Pick up 15 stitches from where you casted on 15 stitches to make the thumb hole, plus one stitch from each side. Then put the 15 stitches from the safety pin back on a needle. Distribute the stitches evenly on 3 or 4 needles. Knit according to the thumb diagram and decrease the same way as described above. When there are a total of 8 stitches on the needles, the yarn can be cut and the thumb closes in the same way as the main part of the mitten.


Finally, lightly iron with a damp towel between the mitten and the iron for the best results.
NORSK

Selbuvotter strikket med fint garn og tynne pinner gir mulighet for mange masker og dermed også mer intrikate mønster. Slike votter var vanlige gaver til spesielle anledninger, for eksempel bryllup og hadde da gjerne initialer og årstall i mønsteret. Mansjetten hadde gjerne ulik utforming for herre, dame og barn.
Jeg har laget mønster, instruksjoner og video med steg for steg fremgangsmåte for herremansjett. Senere vil jeg lage eksempler på slike votter til dame og barn også.
Ønsker du å strikke enklere selbuvotter med tykkere garn, så har jeg oppskrift på det også.


Til dette mønsteret trenger du: 5 pinner str 1,75 mm og ullgarn med strikkefasthet 28 masker per 10 cm med 2,5 mm pinner. Garnmengde er 2 nøster til bunnfarge og ett nøste til mønsterfarge.
Legg opp 75 masker jevnt fordelt på 4 pinner. Strikk 2 omganger med vrangbord, jeg har brukt 2 rette, 1 vrang. Strikk deretter mansjettmønster. Etter siste omgang med mansjettmønster, strikke en omgang hvor det økes med 5 masker, jevnt fordelt.

Mansjettmønster


På neste omgang, begynn å strikke hovedmønsteret på votten og øk samtidig med to masker der tommelen skal være. Økningene plasseres som første og siste maske i bunnfarge i tommelkilen. Det kan være lurt å strikke mønsteret slik at begynnelsen på omgangen er lengst vekk fra tommelen og ikke slik det er vist i mønsterdiagrammet. Dette er fordi denne siden av votten oftest vender ned når votten brukes og derfor vil ikke skjøten mellom omgangene synes så godt.

Hovedmønster


Når tommelkilen er strikket ferdig, sett maskene i tommelkilen inn på en garnstump, sikkerhetsnål eller lignende. Legg opp 15 masker med bunn- og mønsterfarge slik at det passer med mønsteret og strikk videre slik diagrammet viser.Fell slik diagrammet viser. Der spissen på votten skrår mot venstre, ta en maske løst av, strikk neste maske, dra første maske over den andre. Der spissen på votten skrår mot høyre, strikk nest siste maske før sidestolpen, sett den tilbake på venstre pinne, dra den siste masken løst over, sett masken over på høyre pinne igjen.

Når det er totalt 10 masker igjen på omgangen klippes garnet av og den ene garnstumpen dras igjennom maskene. Træ garnstumpene igjennom det lille hullet i spissen av votten og vreng den. Stram garnstumpene og fest.
Tommel: Plukk opp 15 masker fra der du la opp etter tommelhullet, pluss en maske til i hver side og sett de 15 maskene fra tommelkilen tilbake på pinne. Fordel maskene jevnt på 4 pinner. Strikk etter tommeldiagram og fell på samme måte som på selve votten. Når det er igjen i alt 8 masker på pinnene, kan garnet klippes og tommelen avsluttes på samme måte som vottebladet.

Her finner du videoen med første steg av votten, herremansjetten. På slutten av videoen linkes det videre til neste steg. Lykke til =)


Comments