Traditional Norwegian mittens


It is the last day of September 2019 and autumn holds the Eastern Valley of Norway in a firm grip. The temperature is dropping and mittens will soon be a necessity for those not willing to freeze their fingers off.


I have made another pair of traditional norwegain mittens with selbu pattern and here you can find written instructions, chart and video instructions.
I have a video that shows the whole process of knitting a mitten, step by step. The same video can be used for any mittens knittend in this style. Watch the video too see the techniques and the chart here to follow the pattern.


Video showing the whole process.

If you already know how to knit most of the mitten and only need video instructions for parts of it, I have shorter videos showing just one step. 


Video showing how to increase for the thumb 

Video showing how to decrease for the tip.

More instruction videos to be found on my youtube channel

For this pattern you will need:

5 knitting needles size 3 mm/US2,5 and wool yarn that gives 22 stitches per 10 cm/4" with 3.5 mm needles. You will need two skeins(50 grams) of yarn for bottom colour and one skein for pattern colour.

For these mittens, I have used the yarn Sport from Gjestal. It is just a tiny bit thinner than Dale Falk that I used when I knitted the mittens shown in the instruction video. Because of that, these mittens are sligthly smaller, even though they have the same number of stitches.

Here you can see the measurements of these patterns. Not a good fit for you?? Go to How to adjust the size of the selbu mitten.

This is what you do:

Cast on 48 stitches evenly distributed on 4 needles. Knit cuff with rib as long as you want it (about 10 cm/4" is common for adults), for example knit 2, purl 2 or knit 1, purl 1.

It is common to knit stripe pattern on the cuff. You can make any pattern you want, but if you want to make the pattern shown in the mitten in the video, this is what you do:
Knit 10 rows of bottom colour, knit 1 row black, 1 row bottom colour, 1 row black, 2 rows bottom colour. Repeat the last 5 rows 3 times. Knit 6 rows bottom colour.

When you are finished knitting the cuff, knit one row, where you increase with 4 stitches evenly distributed. Then knit the first two rounds with pattern and then one row with bottom colour.

Next you start knitting the main pattern. In the first row of knitting the main pattern you increase with two stitches for the thumb. Increases are placed as first and last stitch inside the black sidebands for the thumb.
You may want to knit the pattern so that the beginning of the row is furthest away from the thumb and not as shown in the pattern diagram. This is because this side of the mitten is less visible most of the time while wearing the mitten.
When you are finished increasing for the thumb, put the stitches for the thumb, including sidebands (should be 13)  onto some wasteyarn, a safety pin or similar. Cast on 11 new stitches with  bottom and pattern color every other time to match the pattern and continue to knit the way the diagram shows.Start decreasing according to the diagram. Where the tip of the mitten goes to the left, take the first stitch after side band loose off, knit the next stitch, pull first stitch over the other. Where the tip of the mitten goes to the right, knit the second last stitch before the side band, put it back on the left needle, pull the last stitch loose over, put the stitch backover to the right needle again.

When there are a total of 8 stitches left, cut the yarn and pull one yarnend through the remaining stitches. Pull the yarnends through the small hole in the tip of the mitten and turn the whole thing inside out. Tighten the yarnends on the wrong side of the mitten and fasten the ends. 

Thumb: Pick up 11 stitches from where you casted on 11 stitches to make the thumb hole, plus one stitch for each side. Then put the 13 stitches from the safety pin back on a needle. Distribute the stitches evenly on 3 or 4 needles. Knit according to the thumb diagram and decrease the same way as described above. When there are a total of 6 stitches on the needles, the yarn can be cut and the thumb closes in the same way as the main part of the mitten.

Finally, lightly iron with a damp towel between the mitten and the iron for the best results.
Pattern chart:


Best of luck knitting your mittens!NORSK

Nå er det høst igjen og votter blir snart en naturlig del av antrekket. Jeg har laget et nytt tradisjonelt vottemønster som jeg vil dele her. DeTil dette mønsteret trenger du: 5 pinner str 3 mm og ullgarn med strikkefasthet 22 masker per 10 cm med 3,5 mm pinner. Garnmengde er 2 nøster til bunnfarge og ett nøste til mønsterfarge.

Denne gangen har jeg brukt sportsgarn fra Gjestal og selv om maskeantall og pinnestørrelse var det samme som på disse vottene, ble størrelsen littegrann mindre. Dersom disse også strikkes med falk eller smart, vil de nok få samme størrelse.

Her er målene for denne votten:

Tips for justering av størrelsen finner du her.Fremgangsmåte:
Legg opp 48 masker jevnt fordelt på 4 pinner. Strikk mansjett med vrangbord så lang som du ønsker den, jeg har brukt 2 rette, 2 vrange. Strikk deretter en omgang rett, hvor du øker med 4 masker jevnt fordelt. Strikk de to første omgangene med mønster og deretter en omgang med bunnfarge.

På neste omgang, begynn å strikke hovedmønsteret på votten og øk samtidig med to masker der tommelen skal være. Økningene plasseres som første og siste maske i bunnfarge i tommelkilen. Det kan være lurt å strikke mønsteret slik at begynnelsen på omgangen er lengst vekk fra tommelen og ikke slik det er vist i mønsterdiagrammet. Dette er fordi denne siden av votten oftest vender ned når votten brukes og derfor vil ikke skjøten mellom omgangene synes så godt.
Når tommelkilen er strikket ferdig, strikk den første masken på undersiden av votten og sett maskene i tommelkilen inn på en garnstump, sikkerhetsnål eller lignende. Legg opp 11 masker med annenhver bunn- og mønsterfarge slik at det passer med mønsteret og strikk videre slik diagrammet viser. 

Fell slik diagrammet viser. Der spissen på votten skrår mot venstre, ta en maske løst av, strikk neste maske, dra første maske over den andre. Der spissen på votten skrår mot høyre, strikk nest siste maske før sidestolpen, sett den tilbake på venstre pinne, dra den siste masken løst over, sett masken over på høyre pinne igjen.
Når det er totalt 8 masker igjen på omgangne klippes garnet av og den ene garnstumpen dras igjennom maskene. Træ garnstumpene igjennom det lille hullet i spissen av votten og vreng den. Stram garnstumpene og fest.
Tommel: Plukk opp 11 masker fra der du la opp etter tommelhullet, pluss en maske til i hver side og sett de 13 maskene fra tommelkilen tilbake på pinne. Fordel maskene jevnt på 4 pinner. Strikk etter tommeldiagram og fell på samme måte som på selve votten. Når det er igjen i alt 6 masker på pinnene, kan garnet klippes og tommelen avsluttes på samme måte som vottebladet.
Damp til slutt for penest resultat.

Her er videoen som viser hele fremgangsmåten:

For videoer som viser kun ett og ett steg, se over i den engelske oppskriften eller besøk min youtubekanal. Der finner du flere vottevideoer=)

#julegavetips #selbuvotter # freepattern #gratismønster

Comments