Winter ragg socks for childrenThese thick and warm socks are perfect to wear on cold winter days.
Here you will find written instructions and links to video instructions on how to knit them. This recipe will cover approximatley sizes EU 22-39 and they can all be adjusted by knitting the foot a bit longer or shorter.

 Size 35-39 will of course fit adults who uses this size. If you want to knit adult size socks from approximatly size EU 39-46, go here.

I have used the yarns Sandnes smart and tresko which I think is DK weight yarn( 22-24 stitches on 10 cm with needles 3,5) and needles size 3 mm.

Size: 21-23 / 24-28 / 29-34 / 35-39. Sizes are approximate and the length of the foot can be adjusted.

This is what you do:

Cuff:

Cast on 40 / 44 / 48 / 52 stitches evently distributed on 4 needles.

Knit ribbing, knit 2 purl 2 until the cuff measures minimum 8 / 10 / 12 / 14 cm or has required length.

For children, I always prefer a longer cuff rather than a short. This will make them more comfortable to wear in loong boots etc and they will not slide down so easy.

The beginning of the row will be in the middle of the back of the sock. To make it easier to follow the pattern I will number the needles according to the order they will be knitted in the row. The first needle you knit when you begin a new row is needle 1 and so on until needle 4 finishes the row.

Here is a video on how to do a stretchy cast on that is perfect for sock cuffs.
Heel:

The heel is knitted back and forward on needles 1 and 4.

Heel flap:
Knit needle 1, turn your work to face the wrong side and purl back to the beginning of the row. Purl needle 4, turn your work around to face the right side again and knit back to the beginning of the row.

Repeat the operation until you have 10-12 / 14 / 16 / 18 rows or the heel flap has required length. 

Turn the heel:
Knit 1 / 2 / 2 / 3 stitches on needle 1, knit 2 stitches together, knit 1 stitch. Turn work to face the wrong side, slip the first stitch and purl back to the beginning of the row. Purl the first 1 / 2 / 2 / 3 stitches on needle 4, purl 2 stitches together, turn work to face the right side, slip the first stitch ans knit back to the beginning of the row.

Now, a gap can be seen on each side, where the work was turned. Repeat the operation above, but always knit or purl the last stitch before the gap together with the first stitch after. For each row, the gaps will move towards the sides and when the gaps are gone, knit back to the beginning of the row and the heelturn is finished.

Connect the heel with the cuff:
Knit needle 1, pick up and knit 7 / 8 / 9 / 10 stitches from the side of the heel flap, knit ribbing on needles 2 and 3.  Pick up and knit the same number of stitches from the other side of the heel flap. Knit needle 4.

The stitches should now be distributed so that 10 / 11 / 12 / 13 stitches of ribbing are placed on each of needle 2 and 3. The stitches from the heel and sides of the heel flap should be evenly distributed on needle 1 and 4.

Gusset: 

Alternative 1:
Knit needle 1 until there are 2 stitches left. Knit the two stitches together. Knit ribbing on needles 2 and 3. On needle 4, knit the first two stitches together and continue to knit needle 4 to finish the row.

Alternative 2:
Knit needle 1 until there are 2 stitches left. Knit the first of the two stitches and place it back onto the left needle. Slip the last stitch over the first and place the first stitch back onto the right needle. Knit ribbing on needles 2 and 3. On needle 4, slip the first stitch, knit the second and slip the first stitch over the second. Knit the rest of needle 4 to finish the row.

Repeat the operation in alternative 1 or 2 in each row, until needles 1 and 4 holds 10 / 11 / 12 / 13 stitches each.

Her is a video showing how to knit the heel:

Foot:

Continue to knit needles 1 and 4, and knit ribbing on needles 2 and 3 until the foot including the heel, measures approx 11-12 cm / 13-15 cm /16-17 / 18-19 cm or required length.

If you have the opportunity, the best will be to try it on the foot. When the sock reaches the little toe, the foot is long enough and it is time to knit the toe.

Toe:

For size 35-39 only:

Knit 4 stitches, knit 2 stitches together. Continue throughout the row.

Knit 4 rows.

For all sizes:

Knit 3 stitches, knit 2 stitches together. Continue throughout the row.

Knit 3 rows.

Knit 2 stitches, knit 2 stitches together. Continue throughout the row.

Knit 2 rows.

Knit 1 stitch, knit 2 stitches together. Continue throughout the row.

Knit 1 row.

Knit 2 together throghout the row.

To finish, cut the yarn and bring the yarn through the remaining stitches. Then, bring the yarne end through the hole in the tip of the toe. Tighten and fasten on the wrong side of the sock.


If you need video of the whole process, start to finish:
NORSKHer kommer oppskrift på raggsokker til barn. Disse er tykke og varme å ha på kalde vinterdager. Under finner du oppskrift på størrelser fra 22-39 og linker til instruksjonsvideoer for hvordan de strikkes. Størrelse 35-39 vil selvfølgelig også passe voksne med denne størrelsen. Vil du strikke større sokker til voksne, se her. Bla deg nedover, så ligger den norske oppskriften under den engelske.

Til disse sokkene har jeg brukt Sandnes Smart og Tresko, men det er bare å bruke annet garn, så lenge strikkefastheten er den samme. Pinnestørrelse er 3 mm.

Størrelser: 21-23 / 24-28 / 29-34 / 35-39.

Slik gjør du:

Mansjett:

Legg opp 40 / 44 / 48 / 52 masker jevnt fordelt på pinner str. 3 mm og strikk vrangbord 2 rette, 2 vrange til mansjetten måler minst 8 / 10 / 12 cm eller ønsket lengde.

Ettersom slike sokker ofte skal brukes nedi støvler og lignende fottøy, er det kanskje å foretrekke lang mansjett fremfor kort, slik at de er gode å ha på og ikke sklir av så lett.

Begynnelsen av omgangen kommer til å være midt bak på sokken. For å gjøre oppskriften mer oversiktlig, kaller jeg den første pinnen som strikkes på omgangen for pinne 1 og de neste for pinne 2, 3 og 4.

Hæl:

Hælen strikkes frem og tilbake på pinnene 1 og 4.

Steg 1:
Begynn med å strikke pinne 1. Snu og strikk den samme pinnen vrangt tilbake til begynnelsen av omgangen. Strikk pinne 4 vrangt. Snu og strikk den samme pinnen rett tilbake til begynnelsen av omgangen. Nå er de 2 første omgangene på hælen ferdig. Gjenta denne operasjonen til det er strikket 10-12 / 14 / 16 / 18 omganger eller hælen har ønsket lengde.

Steg 2:
Strikk 1 / 2 / 2 / 3 masker på pinne 1, strikk 2 masker sammen, strikk 1 maske. Snu, ta en maske løst av og strikk vrangt tilbake til begynnelsen av omgangen. Strikk 1 / 2 / 2 / 3 masker vrangt på pinne 4, strikk 2 masker vrangt samme, strikk 1 maske vrangt. Snu, ta en maske løst av og strikk tilbake til begynnelsen av omgangen. Nå vil det være en glippe på pinne 1 og en på pinne 4. Gjenta operasjonen beskrevet ovenfor, men maskene som skal strikkes sammen, skal hele tiden være siste maske før og første maske etter glippen. Glippene vil etterhvert forskyve seg mot hver sin side. Når de er borte er det klart for steg 3.

Steg 3: 
Strikk pinne 1, plukk opp 7 / 8 / 9 / 10 masker på hver side av hælen, slik at den kobles sammen med oversiden av foten på sokken. fortsett å strikke vrangbord på pinne 2 og 3, plukk opp samme antall masker langs hælen og strikk til slutt pinne 4.

Sjekk at maskene er fordelt slik at maskene fra hælen og sidene av hælen er fordelt likt på pinne 1 og 4 og at maskene med vrangbord er fordelt likt på pinne 2 og 3.

Steg 4:
Nå skal kilen strikkes og her vil jeg beskrive to alternativer for hvordan det kan gjøres.

Alt 1: Strikk pinne 1 til det er igjen 2 masker. Strikk disse to maskene sammen. Strikk vrangbord på pinne 2 og 3. På pinne 4, strikk de to første maskene samme og strikk deretter videre til begynnelsen av omgangen. Gjenta på hver omgang til det er igjen 10 / 11 / 12 / 13 masker på hver pinne.

Alt 2: Strikk pinne 1 til det er igjen 2 masker. Strikk den første masken, sett den tilbake på venstre pinne, dra den andre masken løst over og sett den gjenværende masken tilbake på høyre pinne. Strikk vrangbord på pinne 2 og 3. På pinne 4, ta den første masken løst over på høyre pinne, strikk den neste, dra den første masken løst over den andre og strikk videre til begynnelsen av omgangen. Gjenta på hver omgang til det er igjen 10 / 11 / 12 / 13 masker på hver pinne.

Fortsett å strikke rett på pinne 1 og 4 og vrangbord på pinne 2 og 3 til foten inkludert hæl måler 9-12 cm / 13-15 cm /16-17 / 18-19 cm eller har ønsket lengde. Det aller beste er å kunne prøve underveis på foten som skal ha sokken på. Når sokken når lilletåen er det på tide å strikke tå.

Her er video med instruksjoner for hvordan hælen strikkes:
Tå:

Hele tåen strikkes rett, altså ikke mer vrangbord her.

Kun for størrelse 35-39:

Strikk 4 masker, strikk 2 masker sammen. Gjenta ut omgangen.

Strikk 4 omganger.

For alle størrelser:

Strikk 3 masker, strikk 2 masker sammen. Gjenta ut omgangen.

Strikk 3 omganger.

Strikk 2 masker, strikk 2 masker sammen. Gjenta ut omgangen.

Strikk 2 omganger.

Strikk 1 maske, strikk 2 masker sammen, Gjenta ut omgangen.

Strikk 1 omgang.

Strikk 2 og 2 masker sammen.

Klipp av garnet og trekk garnenden igjennom de resterende maskene. Træ garnenden igjennom det lille hullet i tåen, stram og fest på innsiden.


Video av hele prosessen fra start til mål:


Comments