Mitered mittens / SkråvotterHere is how I make mitered mittens! You will find written recipe and information here, plus a link to a step by step video that shows the whole process. The video link is placed after the written recipe.In the picture above, you can see the measurements of the mittens I have knitted. You can adjust the size by adding 4 stitches for wider mittens or by taking away four stitches to make them narrower. If you add 4 stitches, make sure to make the thumb 1 stitch wider as well.

I have used double pointed needles size 4,5 mm and the yarn Nepal from Drops. You can use a different similar wight yarn if you want.
This is what you do:

On 4 needles size 4,5, cast on 44 stitches evenly distributed.

Knit 4 rows of ribbing (knit 2, purl 2)

Continue to knit this pattern:

Row 1:  Knit needle 1 and 3 like this: knit 1, make 1, knit until 2 stitches remain on the needle. Knit the first of the 2 stitches, place it back on the left needle. Slip the second stitch over the knitted stitch, before placeing the knitted stitch back on the right needle.

Knit needle 2 and 4 like this: slip 1, knit 1. Slip the first stitch over the one you knitted. Continue to knit until 2 stitches remain on the needle. Make 1, knit 1.

Row 2: Knit the whole row.

Repeat the two rows until it is time to make the thumbhole.Thumbhole:
Try the mitten on to see how long you want it to be before you make the thumb.

When you have decided, find some leftover yarn in a contrasting colour and on needle 1 or 2, depending on whether you are knitting the left or right mitten, knit 2 stitches, replace your working yarn with the leftover yarn and use it to knit the next 7 stitches. Go back and use your working yarn and knit over the 7 leftover yarn stitches.

Continue to knit the pattern until the mitten has required length.

Decreasing to make the tip:
Continue to knit the pattern, but skip the increases and only do the decreases. When you are left with 8 stitches, cut the yarn and bring the yarnend through all remaining stitches and tighten.

Thumb:
Pick up 7 stitches on each side of the leftover yarn piece. Use a knitting needle to unravel the leftover yarn and open the thumbhole. Distribute the thumb stitches on 3 needles and knit 12 rows or until the thumb has required length. To decrease, knit 2 together three times evenly distributed in the next row. Knit 1 row. Repeat the decreases one more time. Knit 1 row. Cut the yarn and bring the yarnend through all remaining stitches and tighten.

Attach all loose yarnends and use yarnends to close possible gaps at the base of the thumb.NORSK

Her kommer oppskrift på skråvotter! Oppskrift og annen informasjon finnes på denne siden, pluss en link til en video som viser fremgangsmåten, steg for steg. Videoen finner du under oppskriften.


På bildet over sees målene på vottene som er strikket med oppgitt maskeantall. For smalere votter kan det trekkes fra 4 masker og for videre votter, kan det legges til 4 masker. Lages de videre, kan det være lurt å legge til en maske til tommelen også.

Jeg har brukt pinnestørrelse 4,5 mm og garnet Nepal fra Drops.

Gjør slik:
Legg opp 44 masker jevnt fordelt på 4 pinner og strikk 4 omganger med vrangbord 2 rette, 2 vrange.

Videre strikkes dette mønsteret.

Omg. 1: Pinne 1 og 3: Strikk 1 rett, øk med 1. Strikk rett til det er igjen to masker på pinnen. Strikk den første, sett den tilbake på venstre pinne, dra den siste masken over den som nettopp er strikket og av pinnen. Sett masken tilbake på høyre pinne igjen.
Pinne 2 og 4: Ta første maske løst av, strikk den neste og dra den første maske løst over den andre og av pinnen. Strikk rett til det er igjen 1 maske på pinnen. Øk med 1 maske, strikk 1 rett.

Omg. 2: Strikk rett på hele omgangen.
Gjenta de to omgangene frem til der tommelen skal være. Prøv gjerne votten på for å finne ønsket lengde på mansjetten.

Hull til tommel:
På pinne 1 eller 2, avhengig av om du strikker høyre eller venstre vott, gjør slik:
Strikk 2 masker rett. Finn noe restegarn i en annen farge. Bruk restegarnet til å strikke de neste 7 maskene. Dette skal bli hull til tommel. Gå tilbake og finn garnet du opprinnelig strikket med. Strikk over de 7 restegarnsmaskene og fortsett deretter å strikke mønsteret til votten har ønsket lengde før det skal lages tupp.


Lage tuppen på votten:
Fortsett og strikke mønsteret, men hopp over økningene og gjør kun fellingene. Når det er igjen 8 masker, kutt garnet og træ garnenden igjennom de resterende makene. Stram og fest.

Tommel:
Plukk opp 7 masker på hver side av restegarnet. Fjern restegarnet slik at det blir et hull til tommelen. Fordel maskene på tre pinner og strikk 12 omganger eller til tommelen har ønsket lengde. Fell ved å strikke to masker sammen tre ganger på en omgang, strikk en omgang, gjenta fellingen, strikk en omgang, kutt garnet og avslutt på samme måte som med tuppen på votten.

Fest løse garnender. Dersom det er hull der hvor tommelen begynner, kan dette garnet brukes til å lage noen sting for å lukke dette, før garnet festes.#gratisstrikkeoppskrift #freeknittingpattern #knittedmittens #miteredmittens

Comments